Status Yönləndirən endirim kartı əsas nömrə Yönləndirən endirim kartı Tək nömrə